Hero

Ons businessmodel

Ons uitgebreide product- en serviceportfolio is de basis voor ons succes. Jungheinrich neemt hiermee een unieke positie in op de markt. Wij kunnen iedere klantvraag beantwoorden met een maatwerk oplossing, klaar voor gebruik en passend bij de bedrijfsvoering. Op ons hele portfolio is dezelfde hoogstaande kwaliteit van toepassing. Bovendien zijn onze producten en diensten naadloos op elkaar afgestemd, waardoor alle mogelijke combinaties en uitbreidingen realiseerbaar zijn. Dit businessmodel verhoogt de geloofwaardigheid van ons merk en geeft onze kleur geel een gouden glans.

Yellow, the best color in the world!

De opvallende kleur geel is kenmerkend voor onze producten. Daarom is Jungheinrich-geel, naast het logo, onlosmakelijk verbonden met ons merk.


Waarom, hoe en wat?

Aan de basis van ons businessmodel liggen de drie basale vragen die de kern van onze missie samenvatten:

  • Waarom? Onze drijfveer is helder: intralogistiek is onze passie. Doordat wij onze klanten helpen om hun logistieke organisatie op een professionele en passende manier in te richten, beïnvloeden wij ook hun successen. Bij dat wederzijdse succes ligt ons hart.
  • Hoe? Wij richten ons op het aangaan en uitbouwen van langetermijnrelaties. Om klanten aan ons te binden, baseren wij ons op drie pijlers: onze klantgerichtheid, een geïntegreerd businessmodel en technologieën die echt waarde toevoegen.
  • Wat? Met al onze collega’s en alle afdelingen, in Nederland en wereldwijd, zorgen wij ervoor dat iedere klant, onafhankelijk van branche of bedrijfsgrootte, de optimale oplossingen, producten, systemen en diensten ontvangt, toegesneden op zijn huidige en toekomstige behoefte.

Structuur Jungheinrich Nederland

Het organigram van Jungheinrich Nederland is onderverdeeld in zeven businessthema’s. Alle businessthema’s hangen nauw met elkaar samen, gefocust op het verwezenlijken van onze missie. De businessthema’s zijn: Marketing & Office Support, Intralogistic Solutions, Rental/Used Equipment/Workshop, After Sales, Sales Series, Finance & Control en Human Resources. Elke afdeling, bijvoorbeeld Legal of onze webshop Profishop, valt onder een businessthema. Zij versterken elkaar en samen staan we klaar voor onze klanten.

We volgen een strategie van één merk. Onder het overkoepelende merk van Jungheinrich vallen een aantal dochterondernemingen en producten.